Webinarinschrijving


Webinar 227060 - Chaos en kakofonie! De zangers van het verleden omschreven
ja/yes nee/no
Er is keuze uit 3 deelnamemogelijkheden/There is a choice of 3 participation options
Ik neem deel aan het webinar (Derden: € 10,00 / Leden: € 5,00)
I will participate in the webinar (Third parties: € 10,00 / Members: € 5,00)
Ik neem geen deel aan het webinar maar wil het graag terugzien
(Derden: € 10,00 / Leden: € 5,00)
I will not participate in the webinar but would like to watch it afterwards during one week
(Third parties: € 10,00 / Members: € 5,00)
Ik wil het webinar zowel bijwonen als terugzien
(Derden: € 12,50 / Leden: € 7,50)
I would like to both attend and view the webinar afterwards
(Third parties: € 12,50 / Members: € 7,50)
Lid worden? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
Become a member? Click here for more information and subscription.
Ik bespeel het volgende instrument/I play the following instrument:
Ik zing en heb de volgende stemsoort/I sing and have the following voice type:
Bij elk webinar staat vermeld of meespelen en/of zingen van toepassing is. Vanaf twee weken voorafgaand aan het webinar ontvang je het betaalverzoek van Huismuziek en op de dag van het webinar rond 13.00 uur de link voor deelname, beide per e-mail. De terugkijklink ontvang je binnen vier werkdagen na het webinar.

In the text on the website of each webinar is mentioned whether playing along and/or singing is applicable. You will always receive a confirmation of registration by e-mail. From two weeks prior to the webinar, you will receive the payment request from Huismuziek and on the day of the webinar around 13.00 hrs the link for participation, both by e-mail. You will receive the viewing link within four working days after the webinar.
Abonneer je hier op de maandelijkse nieuwsbrief van Huismuziek. Dit is gratis.