Maaike van Boven

Muziek is voor mij van levensbelang. Hoewel ik er niet mijn dagelijkse boterham mee verdien, kan ik niet zonder. Dat werd mij onontkoombaar duidelijk na de eerste orkestrepetitie na alle lockdowns: ik huilde van geluk, het was of ik een bloedtransfusie had gehad.
Ik heb viool- en altvioolles gehad en heb mezelf piano geleerd. Op mijn zestiende belandde ik in een renaissancekwartet en raakte verslingerd aan oude muziek. Verschillende instrumenten heb ik leren bespelen, zoals blokfluit, kromhoorn, vedel en virginaal. Tijdens mijn eindexamenjaar heb ik de vooropleiding conservatorium gedaan, maar ik vond die opleiding te benauwd en ben geswitcht naar muziekwetenschap in Utrecht. Ook in de wetenschap zag ik mezelf niet gelukkig worden, dus na mijn doctoraal ben ik direct omgeschoold in de IT. Tot op heden werk ik als analist; na een aantal jaren als zelfstandig consultant bij grootbanken ben ik nu beland bij een organisatie die lezen voor iedereen met een leesbeperking mogelijk maakt en uitgeeft. Behalve literatuur, tijdschriften en schoolboeken hoort daar, inderdaad, ook muziek bij.
Ik ben geen rasechte bestuurder maar vind het belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om met anderen te musiceren. Ik wil me ervoor inzetten dat deze mogelijkheden blijven bestaan. Toen er tijdens een cursus van Huismuziek een oproep voor bestuursleden kwam, heb ik me dan ook direct gemeld.