Algemene voorwaarden van Huismuziek

Algemeen
Huismuziek is een vereniging en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel, Utrecht, onder nummer 40476730. Activiteiten en cursussen van Huismuziek staan open voor iedereen vanaf 15 jaar, ook voor niet-leden van Huismuziek, ongeacht nationaliteit of afkomst. Kinderen onder de 15 jaar zijn welkom mits onder begeleiding van een volwassene. De voertaal bij de cursussen is Nederlands, tenzij anders vermeld.

Inschrijvingen
Inschrijven kan online op www.huismuziek.nl. Ga naar cursusprogramma en klik op de cursus waaraan je wilt meedoen. Heb je geen internet, schrijf je dan telefonisch in. Je ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving per e-mail of per post. Hierin staat de datum waarop je hoort of de cursus doorgaat.

Van elke inschrijving ontvang je direct op je e-mailadres het door jou ingevulde inschrijfformulier als automatisch gegenereerde e-mail, en binnen enkele dagen daarna ontvang je ook een bevestiging van het bureau met nadere informatie per e-mail of als je geen e-mailadres hebt, per post. Als je geen automatisch gegenereerd bericht ontvangt na je online-inschrijving, neem dan contact op met het bureau, want de inschrijving is dan niet goed doorgekomen.
De uiterste inschrijfdatum staat bij elke cursus vermeld. Inschrijving voor een niet-volgeboekte cursus is vaak na deze datum nog mogelijk. Is het maximumaantal cursisten bereikt, dan kun je vrijblijvend op de wachtlijst. Na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum krijg je bericht of de cursus doorgaat en nadere informatie.
Je inschrijving verplicht je vanaf het moment van de bevestiging dat de cursus doorgaat tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je de cursusdagen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.
De meest actuele en uitgebreide informatie over het cursusprogramma staat op onze website. Uiterlijk drie weken voor aanvang van een cursus ontvang je aanvullende informatie, een deelnemerslijst en muziek (niet voor alle cursussen).

Gebruik persoonlijke gegevens
Je naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en instrument/zangstem worden vermeld op de deelnemerslijst en toegezonden aan alle medecursisten van de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook wordt het adres door het bureau Huismuziek gebruikt om je nader over de cursus te informeren en je attenderen op eventuele wijzigingen. Als je dit niet wenst moet je onder opmerkingen op het inschrijfformulier noteren: ‘ik wil niet dat mijn e-mailadres en/of telefoonnummer en/of woonplaats en/of instrument/zangstem op de deelnemerslijst wordt vermeld’. Huismuziek verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.

De privacyverklaring van Huismuziek vind je op onze website.

Cursusprijs en reductiefonds
Alle cursusprijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. Ze zijn vastgesteld op basis van de opgeven kosten van locaties, cateraars e.d. Huismuziek behoudt zich het recht voor om cursusprijzen aan te passen als dat noodzakelijk is door verhoging van de prijzen van vaste en variabele kosten.

De cursusprijs is gebaseerd op het lidmaatschap dat je op het moment van inschrijven hebt. Het is altijd mogelijk je basislidmaatschap om te zetten naar een cursus- of bouwlidmaatschap.

Jongerenkorting
Huismuziek biedt jongeren t/m 30 jaar 50% korting op de cursusprijs voor leden van alle cursussen en videolessen.

Administratiekosten
Je bent altijd administratiekosten schuldig (€ 5,00 bij dagcursussen en € 20,00 voor overige cursussen). In de cursusprijs zijn de administratiekosten al verrekend.

Reductiefonds
Huismuziek is blij met iedereen die meer kan en wil betalen voor een cursus. Dit geld komt vervolgens in een reductiefonds, waarop de minderdraagkrachtige cursisten een beroep kunnen doen. Dit laatste kan slechts een keer per persoon per jaar. Een verzoek voor een reductie richt je (met goede redenen omkleed) schriftelijk of per e-mail aan het bestuur van Huismuziek, dat daar discreet mee omgaat.

Betalen
Zodra zeker is dat een cursus doorgaat, ontvang je per e-mail een factuur (per post als we geen of een onjuist e- mailadres van je hebben). Het daarop aangegeven bedrag moet twee weken voor aanvang van de cursus op de rekening van Huismuziek staan. Wacht alsjeblieft met betalen tot na ontvangst van de factuur. Huismuziek behoudt zich het recht voor je de toegang tot de cursus te weigeren indien het cursusgeld niet is voldaan. Blijft betaling na meerdere herinneringen achterwege dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

Annuleren
Bij annulering door Huismuziek krijg je het cursusgeld terug, inclusief de administratiekosten.

Annuleer je zelf, dan ben je altijd administratiekosten schuldig (€ 5,00 bij dagcursussen en € 20,00 voor overige cursussen) evenals het op dat moment geldende annuleringstarief.
Bij een annulering binnen de onderstaande termijnen betaal je:

• van 8 tot 2 weken voor aanvang: 50%;
• van 2 weken tot 2 dagen voor aanvang: 75%; 
• binnen 2 dagen voor aanvang: 100%.

Docenten
Huismuziek behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden een docent te laten vervangen door een andere professionele docent met vergelijkbare expertise en ervaring. Huismuziek restitueert in dat geval geen cursusgeld aan een deelnemer die om die reden wil annuleren.

Speel- en zingniveau
Bij de cursussen staat vermeld voor welk speel- of zingniveau ze zijn bedoeld. Huismuziek hanteert vijf niveaus, aangeduid met ♪ tot ♪♪♪♪♪: beginnend, goede beginner, gemiddeld, (ver)gevorderd en professioneel. Instrumentalisten kunnen daar ook aan de hand van een aantal vragen hun niveau bepalen. Neem bij twijfel contact op met een van de bureaumedewerkers. Mocht er verklaarbare twijfel bestaan bij Huismuziek over het niveau van een deelnemer, behouden we ons het recht voor om hierover met hem/haar in gesprek te gaan. Een mogelijke consequentie kan zijn dat een deelnemer niet wordt toegelaten tot een cursus.

Cursusvoorbereiding
Het speel/zingniveau is natuurlijk niet alleen doorslaggevend voor het slagen van een cursus. Bij een aantal cursussen wordt de muziek vooraf toegezonden, met de bedoeling dat je, bij het begin van de cursus, op zijn minst het grootste deel van je partij redelijk kunt spelen en/of zingen en zeker de solistische delen daarvan.

Cursusaccommodaties en vervoer
Gedetailleerde informatie over de cursusaccommodaties vind je op de website bij de betreffende cursus of sturen wij je op verzoek toe. Voor cursisten die geen eigen vervoer hebben regelen we altijd een groepstaxi van en naar het dichtstbijzijnde NS-station. De kosten zijn voor rekening van de cursist.

Beeldmateriaal
Huismuziek behoudt zich het recht voor om tijdens cursussen foto’s en beeld- en geluidopnamen te (laten) maken voor promotiedoeleinden. Als je niet wilt dat een foto of filmpje waar jij op staat wordt gebruikt, maak dit dan s.v.p. vooraf kenbaar aan het bureau Huismuziek en tevens aan de cursusleiding ter plaatse. Wij zullen er dan op toezien dat je niet wordt gefotografeerd en/of gefilmd.

Ziekte en verhindering

Als je door omstandigheden een cursus niet kunt bijwonen, verzoeken we je ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van het bureau op telefoonnummer 026-8450788 of per e-mail info@huismuziek.nl of buiten kantooruren op telefoonnummer 06-46487148 (Sabine d’Hont) en 06-57478583 (Bien Schijf). Wij geven dit dan door aan de docent(en) en de locatie.

Aansprakelijkheid
Huismuziek is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en activiteiten. De persoonlijke WA-verzekering van de deelnemer aan een cursus dient te worden aangesproken in geval van ontstane schade aan eigendommen van een cursuslocatie.

Ondanks de zorg die door Huismuziek aan de correcte invoer van de cursusgegevens wordt besteed, kan Huismuziek niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de programmagids of op de website.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze cursussen en activiteiten. Wanneer je niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan je verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de vereniging. Je ontvangt altijd een antwoord. Ook suggesties zijn van harte welkom.

Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA Arnhem T: 026 - 845 07 88
www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl