Jubileum


Vereniging Huismuziek voor muziek en instrumentenbouw bestaat 70 jaar.
Van ‘volksverheffer’ naar sociaal en muzikaal ankerpunt.

Huismuziek presenteerde in mei 2021 een jubileumbundel Huismuziek 70 jaar en springlevend met daarin artikelen over verleden, heden en toekomst van de vereniging. Voor meer informatie en bestellen klik hier.

Jubileumfeest
Het jubileumfeest is op 14 mei 2022 in Akoesticum. Voor inschrijven en meer informatie klik hier!
Op het programma staat o.a. een stuk van voormalig bestuurslid Arie Koorneef, een tentoonstelling met foto’s van de afgelopen 70 jaar, een demonstratie van Bouwerskontakt en de uitvoering van een jubileumcompositie van componist Reinout Godschalk o.l.v. Coert Bremmers waaraan alle feestgangers mee kunnen doen.

70 jaar geleden
Huismuziek begon als landelijke vereniging voor amateurmuziek in kleine kring en was sterk maatschappelijk gedreven. Binnen Huismuziek werd het vormen van het volk door samen musiceren een speerpunt. In de jubileumbundel schijnt Koos van Kampen het licht op de beginperiode. In de jaren na de oprichting veranderde Nederland. De burger werd welvarend, maar de subsidiestroom stopte. Dat had gevolgen. Zo werden de regionale verenigingen die Huismuziek onder haar hoede had verzelfstandigd. Hoe gaat het daar nu mee? Sonja van Dijk maakt de balans op in de bundel.

Bouwerskontakt

Dan is er nog Bouwerskontakt, een zelfstandig onderdeel van de vereniging dat zich richt op instrumentenbouw. Sinds de oprichting in 1975 heeft Bouwerskontakt een spilfunctie in de bouwwereld, dat maakt het hoofdstuk over Bouwerskontakt in de jubileumbundel duidelijk.

COVID-19 biedt kansen

Huismuziek organiseert jaarlijks zo’n 55 cursussen. De muziek die bij de oprichting een belangrijke plaats in nam – renaissance- en barokmuziek – krijgt nog steeds veel aandacht, maar er is ook ruimte gekomen voor lichte muziek, wereldmuziek en improvisatie. Sinds mei 2020 heeft Huismuziek webinars en videolessen aangeboden om de cursisten een virtueel muzikaal samenzijn te kunnen bieden. De onderwerpen variëren van het samen instuderen van een lied tot instrumentonderhoud. In 2020 alleen al zorgden 1285 personen samen voor 3150 inschrijvingen voor het online aanbod, waarmee Huismuziek haar bereik uitbreidde. In 2021 zijn Jamulusworkshops en Zoomworkshops toegevoegd. Het online cursusaanbod is voor alle partijen een succes en Huismuziek gaat mee door, ook nu de reguliere cursussen weer opgepakt kunnen worden.

70 jaar Huismuziek in beeld. Bekijk hieronder een selectie foto's van de begintijd tot nu. Als je op een foto klikt wordt hij vergroot en verschijnt een beschrijving. Vanuit die vergroting kun je direct naar de vergroting van de voorliggende of volgende afbeelding scrollen, zonder weer terug te moeten naar het overzicht.