Algemeen

  • Luister, de glossy over de (inter)nationale klassiekemuziekwereld 
  • De Muziekbode, een uitgave van Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden
  • De Pyramide, Muziekpedagogisch tijdschrift De Pyramide, muziekcultuur op een brede basis.
  • Swing Magazine, een tijdschrift van de Stichting Swing, landelijke stichting voor promotie Muziekimprovisatie.
  • Buma Stemra Magazine, een uitgave van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra
  • Klankbord, Belgisch tijdschrift voor muziekliefhebbers
  • TOM, Tijdschrift Oude Muziek
  • Muziekwereld, tijdschrift voor vakbond musici en acteurs, de NTB
  • Bibliotheek Rotterdam, een blog van de muziekbibliotheek in Rotterdam, over digitale muziekontwikkelingen, muziek maken en meer

Zangers

  • Zing, tweemaandelijks houdt Zing Magazine zangers en zangeressen, dirigenten en docenten op de hoogte van alles wat met zingen te maken heeft. Van zingen in koren tot zingen in een band - of in de badkamer... Van klassiek tot pop.
  • Vocaal Magazine, tijdschrift van de KCZB
  • Nederlands Kamerkoor, magazine
  • De Liedvriend, gratis kwartaalbald voor de leden van de Vereniging Vrienden vanhet Lied; met artikelen over onderwerpen die betrekking hebben op de liedkunst, en met repertoiresuggesties, een concert en masterclassagenda... Ook abonnementen en losse nummers mogelijk.

Instrumentalisten

  • Arco, tijdschrift van de ESTA, European String Teachers Association
  • Fluit, kwartaaltijdschrift, uitgegeven door het Nederlands Fluit Genootschap
  • Uijlenspieghel, kwartaalblad, uitgegeven door het Nederlands Hoornisten Genootschap
  • Pianobulletin, een uitgave van de EPTA, European Piano Teachers Association
  • Pianowereld, nieuws- en informatiemagazine over piano's, muziek en techniek voor pianisten; verschijnt 9x per jaar
  • Pianist, tijdschrift voor pianisten
  • het Clavecimbel - een uitgave van de Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)  
  • De Klarinet - tweemaandelijks tijdschrift, bedoeld voor klarinettisten en andere klarinet-geïnteresseerden 
  • Blokfluitist, alles over blokfluit spelen.
  • Windkanal, duitstalig tijdschrift voor blokfluitiste
  • Samenspel, het complete tijdschrift voor accordeon en mondharmonia
  • Klank, kwartaaltijdschrift voor accordeon- en trekharmonicaliefhebbers
  • Adams magazine, is een uitgave van Adams muziekinstrumenten

Instrumentenbouw

  • De Bouwbrief tijdschrift met informatie over het bouwen van instrumenten van Bouwerskontakt, verschijnt viermaal per jaar.
  • De orgelvriend, orgrelactiviteiten en -bouwnieuws uit binnen- en buitenland
  • De Houtverzamelaar, kwartaalblad van de NEHOSOC, Nederlandse vereniging van Houtsoortenverzamelaars