Vacatures


Huismuziek zoekt een nieuw algemeen bestuurslid en een nieuw lid voor de kascommissie.

Profiel algemeen bestuurslid:

  • Affiniteit met de doelstelling en de positie van Huismuziek.
  • Bekendheid met de wereld van de amateurmuzikant.
  • Bereidheid om 4 tot 6 keer per jaar te vergaderen.

Huismuziek zoekt vrijwilligers voor het organiseren van samenspeldagen in de regio.

Als je belangstelling hebt voor een van deze onbezoldigde functies bij Huismuziek neem dan contact op met Bureau Huismuziek: per e-mail of telefonisch 026-8450788. Reiskosten worden altijd vergoed.